МСФИ Консалтинг

МСФИ КОНСАЛТИНГ, е една од водечките компании за даночен, финансиско-сметководствен и правен консалтинг во Република Македонија, која обезбедува високопрофесионални консалтинг услуги за своите клиенти.

Стручната екипа на МСФИ КОНСАЛТИНГ се состои од врвни професионалци кои имаат огромно искуство од областа на финансиското сметководство, Меѓународните сметководствени стандарди – МСС и Меѓународните Стандарди за Финансиско известување – МСФИ, даноците, финансиите, трговското право, облигациите, работните односи итн.

Услуги кои ги овозможуваме

  • Интернет маркетинг
  • Веб хостинг
  • Регистрација на домен
  • Одржување