НЕ-ДА Консалтинг

НЕ-ДА Консалтинг е книговодствена, финансиска и ревизиска компанија која со својата стручност и професионалност придонесува за позитивни резултати кај своите клиенти.

Компанијата ги следи принципите на независност, точност и сеопфатност. Почитувањето на овие принципи резултира во целосни и објективни извештаи кои обезбедуваат насоки за нашите клиенти во нивното финансиско и сметководствено работење.

Услуги кои ги овозможуваме

  • Веб дизајн
  • Веб хостинг
  • Регистрација на домен
  • Одржување