Владимир Карамитров

Владимир Карамитров е радиоаматер од Македонија. Успешен во својата работа и своите проекти има постигнато високо ниво во радиоаматерството во светот.

Услуги кои ги овозможуваме

  • Веб дизајн
  • Веб хостинг
  • Регистрација на домен
  • Одржување