Pegasus ELS

ПЕГАСУС ЕЛС е училиште за англиски јазик со седиште во Тетово, чија цел е промовирање на англискиот јазик и култура преку јазични курсеви за возрасни и млади учесници, со употреба на интерактивна методологија и современи технички помагала.

Училиштето работи со тим од квалификувани професори кои се обучени според стандардите дефинирани од CELTA/ESOL. Пегасус ЕЛС има за цел да прерасне во мултимедијален центар за неформално образование на возрасните и младите учесници со главен фокус на комуникацискиот пристап во реализирањето на образовните цели од наставната програма интегрирана во курсевите за изучување на англискиот јазик.

Услуги кои ги овозможуваме

  • Веб дизајн
  • Веб хостинг
  • Регистрација на домен
  • Одржување