Ранѓеловиќ ТП

ТП Ранѓеловиќ е основана од страна на Ненад Ранѓеловиќ во Април 2015. ТП Ранѓеловиќ е специјализирана за пружање на ревизорски услуги на нејзините клиенти, како професионална услуга.

Ненад Ранѓеловиќ е посветен на преносот на своите знаења и вештини, акумулирани во преку 10 години искуство како ревизор во меѓународна фирма од Големата Четворка во Македонија, при пружањето на ревизорски услуги на своите клиенти.

И покрај тоа што е основана во текот на 2015, искуството на Ненад Ранѓеловиќ ја претставува основата за нашето верување дека ревизорските услуги кои што се пружаат на нашите клиенти се согласни со сите барања на Меѓународните Стандарди за Ревизија. Неговта експертиза, исто така, го подобри квалитетот на останатите услуги кои што ги пружа НП Консалтинг.

Услуги кои ги овозможуваме

  • Веб дизајн
  • Веб хостинг
  • Регистрација на домен
  • Одржување