Shear Impeks

„Шеаримпекс“ Тетово е основана како приватна компанија во 1996 г., а главна дејност е монтирање на автопатска еластична ограда со сите стандарди и професионална опрема, софистицирани машини за склопување што овозможуваат највисоко ниво на заштита во сообраќајот и автопатот. „ShearImpeks“ Тетово исто така набавува и инсталира вертикална и хоризонтална сигнализација.

Услуги кои ги овозможуваме

  • Веб дизајн
  • Веб хостинг