Канет Агро

Канет-Агро е компанија која е дел од групата “Канет”. Компанијата е основана во 1990 година и оттогаш успешно работиме. Ние сме во агро бизнисот од 2006 година, а ние веруваме дека храната е иднината на 21-от век. Формираме 18% од македонските капацитети за оранжерии. Имаме 24 ха во Гевгелија-Винојуг и 12 ха во Велес-Чашка, а вработуваме 350-400 работници.

Услуги кои ги овозможуваме

  • Веб хостинг
  • Одржување